Fredensborg Skydecenter

Fredensborg Skydecenter

Asminderød Grønholt jagtforening, Tikøb Jagtforening og Karlebo Sogns jagtforening er gået sammen om at starte en ny forening “Fredensborg Skydecenter”.

Formålet med at oprette endnu en ny forening er at skabe en platform, hvorfra det nye Fredensborg Skydecenter kan opstå. Læs videre...

Vildplejekursus 21. marts

Vildplejekursus 21. marts

Foreningen afholder vildtplejekursus i lokalet på Langstrup Flugtskydningsbane.

Michael Appelgren kommer og taler om

  • Fodring af vildt i vintertiden og frem til forår
  • Etablering af fodermarker – jord – såning – gødskning – lysforhold – vand m.m.
  • Placering i forhold Læs videre...

På Isefjorden efter edderfugle

På Isefjorden efter edderfugle

Vi gentager havjagtsturen den 29. januar

Den første havjagtstur vi arrangerede blev en kæmpe succes. Alle jægerne fik en fantastisk dag på Isefjorden. Vi har derfor besluttet at arrangere en sidste havjagt inden sæsonen slutter. Det bliver igen en kutterjagt Læs videre...

Tomme patronhylstre skal ikke længere låses inde

Tomme patronhylstre skal ikke længere låses inde

Den nye våbenbekendtgørelse, der trådte i kraft den 1. januar 2017, har gjort op med det gamle forbud, der krævede, at vi jægere skulle låse vores tomme patronhylstre inde, som var det skarpt ammunition.

Skrevet af: Nicholai Vigger Knudsen, Danmarks Læs videre...

Tag på skydetårne

Tag  på skydetårne

Det er nu tilladt at have overdækning på skydetårne

Den 1. januar 2017 trådte en ny bekendtgørelse i kraft, som tillader, at skydetårne kan forsynes med overdækning.

Den 1. januar 2017 trådte en ny bekendtgørelse i kraft, som tillader, at Læs videre...

Jægerrådets Årsmøde

Jægerrådets Årsmøde

Hør hvad vi laver-

– lad os høre din mening.

Jægerrådet Fredensborg indbyder til årsmøde

Mandag d. 23. Januar 2017 kl. 19:00 i

Jægerly, Bygaden 12, 2990 Nivå.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning for Jægerrådets virke. Læs videre...