Kommunalvalg 2017 – Thomas Lykke Pedersen

Thomas Lykke Petersen
Borgmester Socialdemokraterne

Vigtigt at alle gode kræfter samarbejder

 

Først vil jeg gerne takke de af jer som har deltaget i den offentlige debat for en god og ordentlig tone. Dejligt at I har sådan et godt fælleskab i foreningen. Endvidere vil

Jeg gerne takke jer for jeres konstruktive deltagelse i de møder jeg indkaldte til på Fredensborg rådhus.

Der er ingen nemme snuptagsløsninger. Men min holdning og socialdemokratiets holdning er fortsat, at der skal findes en ny placering for et moderne flugtskydebanecenter med godkendte støjdæmpninger og plads til skydeaktiviteter – også for ungdommen. Vi fortsætter skydningen på Langstrup Skydebane efter gældende lovgivning (loven skal naturligvis overholdes) indtil vi har fået bygget et nyt skydebanecenter.

Det er nu vigtigt at alle gode kræfter samarbejder – også dem vi er uenige med – så vi kan finde et egnet sted til et nyt skydebanecenter i Fredensborg Kommune.

Med venlig hilsen
Thomas Lykke Pedersen