Kommunalvalg 2017 – Per Frost Henriksen

Per Frost Henriksen
byrådsmedlem for Socialdemokraterne

Jægere skal ikke være jaget vildt

Forløbet omkring de to skydebaner i Langstrup Mose har ikke været ret godt, hvis jeg skal sige det mildt. Det er heldigvis sjældent det går så galt her i kommunen. Der har ikke været den fornødne vilje til at nå resultater. Alt for meget har handlet om, at spænde ben og tale væk fra løsninger.

I øvrigt stor ros og anerkendelse til jægernes forhandlere, der hele tiden er gået efter dialog og holdbare løsninger og hele vejen igennem i en god tone. Tak for det.

Vores holdning er at der skal findes en ny placering for en moderne flugtskydebane med nutidens støjdæmpninger. Samtidig er Socialdemokratiets holdning, at vi fortsætter skydningen på Langstrup Skydebane indtil der er et nyt fuldt funktionsdygtigt anlæg. Selvfølgelig forudsat, at reglerne er overholdt.

Det nyeste i sagen, at der er kommet en delrapport 1 om udgangsstøjens størrelse og at den viser, at den målte støj er højere end lovgivningens værdier, gør sagen endnu mere kompliceret. Både kompliceret for Miljøgodkendelsen af den eksisterende bane, men også for en ny bane. Jeg tror nemlig ikke på, at rigtig mange flugtskydebaner i Danmark bliver lukket med et pennestrøg på grund af en ny standard.

Jeg tror der kommer helt nye regler og at det tager politisk tid på Christiansborg, at lande nye regler, så der stadig kan skydes i Danmark. Jeg håber vi i kommunen kan holde tungen lige i munden og fortsætte skydningen i Langstrup indtil en ny bane står klar, og samtidig helhjertet finde den langsigtede løsning med en helt ny bane et andet sted. Jeg vil fortsat gøre mit.

Jeg håber, at I fortsætter jeres gode aktiviteter med flugtskydning i Asminderød-Grønholt Jagtforening. Tak til ledere, instruktører og andre frivillige for jeres solide indsats året rundt, det bidrager til at vi i kommunen har et mangfoldigt foreningsliv. Det skal I blive ved med. Jægere skal ikke være jaget vildt.

Per Frost Henriksen
telefon 25 13 62 99
email: pf@fredensborg.dk