Kommunalvalg 2017 – Christian de Jonquières

Christian de Jonquières
byrådsmedlem for Konservative

En hilsen fra byrådsmedlem
Christian de Jonquières (K)

Som medlem af Asminderød Grønholt Jagtforening og som konservativt medlem af byrådet i snart 2 byrådsperioder tager jeg med tak imod opfordringen til at fremkomme med et indlæg i anledning af kommunalvalget den 21. november 2017.

Flugtskydning er en ædel sport og jagt i skøn natur er noget utrolig livgivende og spændende og er med til at etablere rigtig gode venskaber.

Det bakker jeg fuldt ud op om. Her yder Asminderød Grønholt Jagtforening en stor indsats.
For så vidt angår flugtskydningsbanen, skal der naturligvis tages hensyn til de omkring boende naboer.

Vi må nu afvente resultatet af en god og saglig behandling af ansøgningen om en miljøgodkendelse.

Da jagtforeningen har besluttet sig for at finde en anden placering, vil jeg i en kommende byrådsperiode meget aktivt deltage i drøftelserne herom. Det er vigtigt, tror jeg, at vi alle holder tungen lige i munden både indtil og efter der er fundet en ny placering.

Da julen nærmer sig, skal jeg samtidig benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår.

 

Christian de Jonquières

Medlem af byrådet for De Konservative