Kommunalvalg 2017 – Bo Hilsted

Bo Hilsted
Medlem af Fritids og Idrætsudvalget(S)

I denne byrådsperiode kom der fokus på Kommunens skydebaner, den afledte støj og forurening, og enden på sagen blev foreløbig, at Karlebo-banen måtte lukke.

Jeg gjorde mig til talsmand for, at vi her havde et alvorligt problem, som måtte reguleres, eventuelt standses.

Men jeg holder fast i, at vi bør etablere et nyt skydeanlæg, et i stil med det, som to af Kommunens udvalg så i Herfølge, og vil håbe, at det nye byråds udvalg hurtigst muligt vil finde den egnede beliggenhed.

Med reglerne for genanvendelse af jord vil anlægget kunne etableres uden store omkostninger, til glæde for naboer, miljøet og jægerne.

Jagtforeninger er normalt velfungerende foreninger, man ikke kan have noget imod, der skal bare være de rette rammer for aktiviteten.

Med Venlig Hilsen

Bo Hilsted