Udvalg

Asminderød Grønholt Jagtforenings udvalg er de arbejdsgrupper som gennemfører
bestyrelsens beslutninger på hver deres kompetenceområde.

Har du lyst til at deltage aktivt kan der være mulighed for at blive optaget i et eller flere
udvalg.

Information og ønsker fra foreningens medlemmer er altid velkommen både via udvalg og
direkte til bestyrelsen.
På kontaktsiden: kontaktinfo kan du finde alle adresser.