Om Jagtforeningen

Asminderød-Grønholt Jagtforening er hjemhørende i Fredensborg Kommune (geografisk:tidligere Fredensborg-Humlebæk).
Foreningen blev stiftet som “Jagtforeningen for Asminderød-Grønholt Kommune” den 24. marts 1939.
Stifterne var 15 grundejere som ønskede at fremme vildtbestanden i lokalområdet. En betingelse for at blive medlem var dengang at man enten ejede jord eller lejede jagtterræn i kommunen.

Først i 1971 frafaldt kravet om at man skulle have jagt i kommunen for at blive medlem, dog skulle man godkendes af bestyrelsen såfremt man ikke var bosiddende i kommunen. Den første formand, en af stifterne af foreningen, Jørgen Nielsen, Kromosegård i Humlebæk, sad som formand i 30 år, derefter fulgte Christian Berthelsen, plantemester på planteavlsstationen i Humlebæk, som formand i 17 år.
I 1986 blev Jørgen Hansen, Grønholt formand, sad i 25 år til han måtte stoppe p.g.a. sygdom. Efter ham fulgte Kurt Drasbek, radioforhandler fra Humlebæk, han havde været næstformand i 25 år, og næsten 40 år som bestyrelses medlem, han var formand i 3 år, hvorefter Jan Heimann overtog posten i november 2013 og blev i 2014 afløst af Kirsten Skovsby. I 2021 på Generalforsamlingen den 2. juni blev Kirsten Skovsby afløst af Peter Hammershøj.

I dag (2021) har foreningen omkring 800 medlemmer, og man kan blive medlem når blot man er “uberygtet”, har almen interesse for jagt samt ønsker at støtte foreningen gennem medlemskab. Foreningen er medlem af Danmarks Jægerforbund, der er en paraplyorganisation for lokale danske jagtforeninger. Ved at mange små jagtforeninger går sammen opnås indflydelse der sikrer at de danske jægeres interesser varetages både nationalt og internationalt.
Danmarks Jægerforbund udgiver 11 gange årligt bladet “Jæger” som fremsendes til alle medlemmer.
Der afholdes hvert år i november ordinær generalforsamling. På generalforsamlingen uddeles Christian Bertelsen’s pokal for god jægerindsats.