Vildt regulering

Reguleringsjægere!
Jægerrådet Fredensborg har et hold reguleringsjægere, der alle har gennemgået Danmarks Jægerforbunds Reguleringskursus,
som er et krav for at blive reguleringsjæger for Jægerrådet Fredensborg.
Jægerrådet Fredensborg repræsenterer Asminderød-Grønholt Jagtforening
og de har indgået en aftale med Fredensborg Kommune om reguleringsopgaver på kommunens eller borgernes vegne. 
 
Eget egnet skydevåben til den enkelte reguleringssart er en nødvendighed.

Kontakt Peter Hammershøj på peter@hammershoj.biz eller mobil 4011 0038