Foreningsjagt på Fredensborg Kommunes arealer

Jægerrådet Fredensborg indbyder medlemmer af Asminderød-Grønholt Jagtforening og Jagtforeningen  til drivjagt på de kommunale arealer som Fredensborg Kommune velvilligt har stillet til vor rådighed.

Der er tale om to jagter, hvor vi på begge jagter kan tilbyde ca. 20 pladser.

Der skal anvendes bionedbrydelige haglskåle!

Prisen for deltagelse er kr. 200,- heri er indregnet kaffe og morgenbrød samt en lun frokost inkl. drikkevarer.
Dagens program:
Vi starter dagen med morgenmad efterfulgt af parole.
Vi koordinerer i videst muligt omfang fælleskørsel fra Jægerly til såterne.
Efter endt jagt kører vi retur til Jægerly til parade og lun frokost.
Nedlagt vildt kan købes efter paraden.
 
Tid:   25. oktober og 15. november 2020 kl. 8:00-15:00
 
Sted: Jægerly, Byvejen 12, 2990 Nivå

Pris:  Kr. 200,- der indbetales på konto 3544-3544051415. Oplys jagtdato og fulde navn.

Tilmelding:   Via hjemmesiden, der først er gældende når beløbet er indgået på foreningens konto.

Jagtleder:       Bruno Toxwenius (bruno.toxwenius@gmail.com)