Drivjagter

 

Foreningsjagter på Fredensborg Kommunes arealer                  28. oktober og 11. november 2018

Vi indbyder nu medlemmer af Asminderød-Grønholt Jagtforening til drivjagt på de kommunale arealer Fredensborg Kommune velvilligt har stillet til vor rådighed.

Der er tale om to jagter, hvor vi på begge jagter kan tilbyde ca. 20 pladser.

Mødetid: kl. 08:00 på jagtdagen.

Mødested: Jægerly, Byvejen 12, 2990 Nivå

Betaling: Prisen for deltagelse er kr. 200,- heri er indregnet kaffe og samt morgenbrød og lun frokost. Drikkevarer kan købes igennem hele dagen.
Dagens program:
Vi starter dagen med morgenmad efterfulgt af parole.
Vi koordinerer i videst muligt omfang fælleskørsel fra Jægerly til såterne.
Efter endt jagt kører vi retur til Jægerly til parade og lun frokost.
Nedlagt vildt kan købes efter paraden.
Jagtleder: Allan Kay.

Pris: kr. 200,- indbetales på konto 3544-3544051415, oplys navn og jagtdag.

Knæk og bræk,

Jægerrådet Fredensborg.

 

Drivjagt på Kongslevgård den 25. november 2017.

Hvert år afholder vi på Kongslevgård en lille formiddagsjagt, der altid ligger den sidste søndag i november. Det er en hyggelig jagt, hvor vores hunde sætter fart på vildtet og hvor der må skydes hvad jagtloven tillader. For evt. råvildt skal man bruge mindst hagl nr. 3 og der må bruges stålhagl. Nedlagt vildt tilfalder Kongslevgård.

Jagtleder: Ingemann Klausen

Sted:  Kongslevgård, Dageløkkevej 41, Humlebæk

Tid:    09:00

Pris:  kr. 100,- indbetales på konto 3544-3544051415, oplys navn og jagtdato.

Tilmelding til jagten d. 25. november her.