Drivjagter

Foreningsjagter på Fredensborg Kommunes arealer

Vi indbyder nu medlemmer af Asminderød-Grønholt Jagtforening og Jagtforeningen af 14. maj til drivjagt på de kommunale arealer Fredensborg Kommune velvilligt har stillet til vor rådighed.

Der er tale om to jagter, hvor vi på begge jagter kan tilbyde ca. 20 pladser.

Mødetid: kl. 08:00 på jagtdagen.

Mødested: Jægerly, Byvejen 12, 2990 Nivå

Betaling: Prisen for deltagelse er kr. 200,- heri er indregnet kaffe og samt morgenbrød og lun frokost. Drikkevarer kan købes igennem hele dagen.
Dagens program:
Vi starter dagen med morgenmad efterfulgt af parole.
Vi koordinerer i videst muligt omfang fælleskørsel fra Jægerly til såterne.
Efter endt jagt kører vi retur til Jægerly til parade og lun frokost.
Nedlagt vildt kan købes efter paraden.
Jagtleder: Allan Kay
Tid:   27. oktober og 17. november 2019
Sted: Jægerly, Byvejen 12, 2990 Nivå
Pris: kr. 200,- , der betales ved tilmelding på AG Jagts hjemmeside med angivelse af navn og jagtdag.

Knæk og bræk,

Jægerrådet Fredensborg.

Drivjagt på Kongslevgård

Hvert år afholder vi på Kongslevgård en lille formiddagsjagt, der altid ligger den sidste søndag i november. Det er en hyggelig jagt, hvor vores hunde sætter fart på vildtet og hvor der må skydes hvad jagtloven tillader. For evt. råvildt skal man bruge mindst hagl nr. 3 og der må bruges stålhagl. Nedlagt vildt tilfalder Kongslevgård.

Jagtleder: Ingemann Klausen

Sted:  Kongslevgård, Dageløkkevej 41, Humlebæk

Tid:    24. november 2019 kl.: 9:00 – 12:00

Pris:  kr. 100,-,  der betales ved tilmelding på AG Jagts hjemmeside med angivelse af navn og jagtdag.

Tilmelding til jagten d. 24. november her.