Foreningsjagter

Jagt på råbuk – 16. og 17. maj 2020
Jagt på råvildt – 18/10 og 1/11-2020
Jægerrådet Fredensborg inviterer til riffeljagt på
kommunale områder ved Endrup, Kejserdal og Sømosen i Fredensborg Kommune.
Da der er mange om buddet, trækkes der lod blandt de interesserede jægere.
Der vil forud for begge jagter blive afholdt fælles parole og fremvisning af pladser og skudvinkler.
Jagterne er med riffel og gives fortrinsvis til nyjægere uden egen jagt, som under kyndig vejledning får chancen for at skyde det første stykke råvildt. Definitionen på en nyjæger er her at riffelprøven skal være bestået indenfor 3 år før jagtdatoen!
Jagten er gratis, men eventuelle skudte og hjemtagne dyr afregnes med kr. 500,- .
Der kræves dokumentation for bestået riffelprøve og jagttegn, der sendes til jagtlederen forud for lodtrækningen den 3. maj.
Tilmelding på AG Jagts hjemmeside med angivelse af navn og jagtdato.
Jagtleder:  Ingemann Klausen, iklausen@live.com