Jagt

Jagtforeningen udlåner fælder til reguleringsbrug.

Henvendelse til Poul Jespersen, 24485471.

Der er kommet nye regler om regulering af ræve. I tiden 1.marts til 31.maj skal grundejeren søge Naturstyrelsen om tilladelse.

Reguleringsjægere søges!
Jægerrådet Fredensborg søger jægere med gyldigt jagttegn, der på vegne af Fredensborg Kommune eller kommunens borgere ønsker at medvirke ved regulering og/eller indfangning af uønsket vildt som mink, ræv, duer, krager, råger m.m.
Hvis der er tilstrækkelig tilslutning kan der blive oprettet et reguleringskursus i løbet af sæsonen.
Eget egnet skydevåben til den enkelte reguleringssart er en nødvendighed.

Er du interesseret så kontakt: (-også hvis du har været med før)
Jørgen Løvgreen
Jægerrådsformand
Tel.: 3116 1308
Mail: joeloe@sagasvej.dk

Jægerrådet Fredensborg repræsenterer Asminderød-Grønholt Jagtforening og Karlebo Sogns Jagtforening og har indgået aftale med Fredensborg Kommune om reguleringsopgaver på kommunens eller borgernes vegne.

Statsskovjagter.

Naturstyrelsen afholder hvert år jagter hvor Asminderød-Grønholt Jagtforening normalt får invitation til 6 medlemmer. Da der er sket mange ændringer i Naturstyrelsens jagtpolitik. er der risiko for at der ikke inviteres medlemmer fra jagtforeningerne i fremtiden!

På vores generalforsamling i november bliver der trukket lod om pladserne til statsskovjagten det følgende år.

Knæk og bræk til deltagerne.