Jagt

Regulering af vildt

Kontakt Peter Hammershøj på peter@hammershoj.biz eller mobil 4011 0038

Reguleringsjægere!
Jægerrådet Fredensborg har et hold reguleringsjægere, der alle har gennemgået Danmarks Jægerforbunds Reguleringskursus, som er et krav for at blive reguleringsjæger for Jægerrådet Fredensborg.
Eget egnet skydevåben til den enkelte reguleringssart er en nødvendighed.

Jægerrådet Fredensborg repræsenterer Asminderød-Grønholt Jagtforening og har indgået aftale med Fredensborg Kommune om reguleringsopgaver på kommunens eller borgernes vegne.

Statsskovjagter.

Naturstyrelsen afholder hvert år jagt, hvor Asminderød-Grønholt Jagtforening normalt får invitation til 6 medlemmer. Da der er sket mange ændringer i Naturstyrelsens jagtpolitik er deltagelse fra jagtforeninger begrænset til kun at omfatte en jagt med haglgevær i statsskovene i Nordsjælland.

På vores generalforsamling i november bliver der trukket lod om pladserne til statsskovjagten det følgende år.

Knæk og bræk til deltagerne.