Ordinær Generalforsamling 3. oktober 2023, kl.19.

Ordinær Generalforsamling 3. oktober 2023, kl.19.

 

 

 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Asminderød-Grønholt Jagtforening

 

Tid: Tirsdag den 3. oktober 2023 kl. 19.00

Kl. 18:00 byder foreningen på lidt mad og drikke.

Tilmelding til spisning foretages senest tirsdag den 26. september kl. 12 til Peter Hammershøj på: peter@hammershoj.biz

Har du forslag eller emner du mener vi skal behandle, skal de indsendes til formanden, eller henvend dig til et bestyrelsesmedlem.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Sted:  Endrupgård, Endrup Byvej 14, 3480 Fredensborg

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Aflæggelse af beretning om Foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
 3. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 år), på valg er:

Linda Munck (modtager ikke genvalg)

Svend Stave (modtager genvalg)

 1. Valg af suppleanter (1 år), på valg er:

John Norrie (modtager ikke genvalg)

Jørgen Østergaard (modtager genvalg)

Uffe Philip (modtager genvalg)

 1. Valg af revisorer (2 år), på valg er:

Erik V. Madsen  (modtager genvalg)

 1. Valg af revisorsuppleant (1 år), på valg er:

Peter Lunddahl (modtager ikke genvalg)

 1. Valg af delegerede til Kredsmødet
 2. Lodtrækning om pladser til eventuel Statsskovjagt 2024
 3. Eventuelt

Pbv

Peter Hammershøj

Formand