Vaccination mod flåtoverført hjernebetændelse

Vaccination mod flåtoverført hjernebetændelse
I forbindelse med klubmesterskabet i flugtskydning tilbydes vaccination mod flåtoverført hjernebetændelse, TBE.
 
Lørdag den 26.08.2023
 
Pris pr. TBE-vaccine er 490 kr. -> 441 kr.
Vaccinationshonorar: 150 kr.
Vaccinationshonoraret dækker rådgivning – vaccination og den lovpligtige patientforsikring.
Ved dette vaccinationsarrangement tilbyder vi 10% rabat på TBE-vaccinen.
Sygeforsikringen ”danmark” refunderer 50% af beløbet (vaccine og honorar), hvis du er aktivt medlem af forsikringsselskabet (Gruppe 1 – 2 – 5), og for personer i alderen 16 -25 år refunderes 75% af beløbet. Det er Dansk Sundhedsteam, som indberetter din betaling til Sygeforsikringen ”danmark”.
Der er fortsat høj forekomst af TBE-virus hos skovflåter i flere områder af Danmark, der er blandt andet fundet tilfælde af TBE på Bornholm, i Tisvilde Hegn, Gribskov, Hareskoven, Frederikssund, Allerød, Hørsholm og Asserbo og formentlig er der et mørketal, som vi ikke kender til. For personer som opholder sig i naturen og færdes i højt græs – tæt bevoksning – og udenfor stierne, kan TBE-vaccinen være relevant.
Det varmere klima som vi oplever på vores breddegrad, giver flåterne gode betingelser for overlevelse og formering. TBE spreder sig fra flåt til mennesker og dyr som fx mus, fugle, hunde, katte og rådyr. Flåten smitter via bid, og da TBE sidder i flåtens spyt, smitter den med det samme den bidder, hvis den er inficeret med TBE.
Antal vacciner og beskyttelsesvarighed:
1. & 2. TBE-vaccine skal gives med 1-3 mdr. interval (Hurtigprogram 14 dage) -> Beskyttelsesvarighed: 1 år.
3. TBE-vaccine kan gives 5-12 måneder efter nr. 2 TBE-vaccine -> Beskyttelsesvarighed: 3 år
4. TBE-vaccine kan gives 3 år efter nr. 3 TBE-vaccine -> Beskyttelsesvarighed: 5 år (< 60 år) / 3 år (> 60 år)
Vi sender dig en besked via SMS, når det er tid til næste TBE-vaccine.
Skulle du have spørgsmål til TBE-vaccinen, er du velkommen til at kontakte Dansk Sundhedsteam på
tlf: (+45) 31 38 98 38 / Mail: kontakt@ds-vt.dk