Fusion mellem Asminderød-Grønholt Jagtforening og Tikøb Jagtforening

Fusion mellem Asminderød-Grønholt Jagtforening og Tikøb Jagtforening

Tikøb Jagtforening har rettet henvendelse til Asminderød Grønholt Jagtforening for at drøfte en eventuel fusion af de to foreninger.

Baggrunden for henvendelsen fra Tikøb Jagtforening er manglende deltagelse i udbudte aktiviteter, samt problemer med rekruttering af bestyrelsesmedlemmer.

Vi har haft et godt og langvarigt samarbejde med Tikøb Jagtforening omkring vores fælles lerduebane, Langstrup Aktivitetscenter for Jagt og Natur.

Vi har drøftet henvendelsen i bestyrelsen og finder, at det er en god løsning på Tikøb Jagtforenings udfordring til gavn for begge foreninger.

Hovedpunkterne i en eventuel fusion vil være

  • De to foreninger fusioneres pr 1. juli 2023
  • Asminderød Grønholt Jagtforening er den fortsættende foreningen
  • Alle Tikøb Jagtforenings aktiver, herunder andel i Langstrup Aktivitetscenter for Jagt og Natur overdrages til den fortsættende forening.

Vi har drøftet en eventuel fusion med vores advokat angående, den verserende retssag vedrørende lerduebanen. En fusion vil ikke have nogen indvirkning på den pågældende retssag.

Næste skridt i den eventuelle fusion er, at vi indkalder til en ekstraordinær generalforsamling med to punkter på dagsordenen:

  1. Godkendelse af nye vedtægter
  2. Godkendelse af fusion med Tikøb Jagtforening.

Vi havde i bestyrelsen i forvejen besluttet at revidere vore vedtægter. Der er alene tale om en modernisering, ikke nogle større ændringer.

Vi vil derfor fremsætte de reviderede vedtægter som et forslag til behandling på den ekstraordinære generalforsamling.

Asminderød Grønholt Jagtforening

Pbv

Peter Hammershøj