Generalforsamling 3. oktober 2022

Generalforsamling 3. oktober 2022

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Asminderød-Grønholt Jagtforening.

Tid: Mandag den 3. oktober kl. 19:00

  • kl. 18:00 byder foreningen på en gryderet samt 1 øl eller 1 vand. Tilmelding til middag er nødvendig, dette senest mandag den 26. september kl. 12, til Peter Hammershøj på: peter@hammershoj.biz

Sted: Fredensborg Vandrehjem, I kongens baghave, Østrupvej 3, 3480 Fredensborg

Har du forslag eller emner du mener vi skal behandle, skal de indsendes til formanden, eller henvend dig til et bestyrelsesmedlem.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning og orientering fra udvalgene

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Orientering om Langstrup Skydebane (nu Langstrup Aktivitetscenter for Jagt og Natur)

6. Fastsættelse af kontingent for 2024

7. Valg af bestyrelse (3 år), på valg er

– Poul Jespersen (modtager ikke genvalg)

– Peter Hammershøj (modtager genvalg)

– Christian Færch (modtager genvalg)

8. Valg af suppleanter (1 år), på valg er

– John Norrie (modtager genvalg)

– Nicholas Typp (modtager genvalg)

– Jørgen Østergaard (modtager genvalg)

9. Valg af revisorer (2 år), på valg er

– Erik V. Madsen (modtager genvalg)

– Carl Søren Christiansen (modtager ikke genvalg)

10. Valg af revisorsuppleant (1 år), på valg er

– Peter Lunddahl (modtager genvalg)

11. Valg af delegerede til Kredsmødet

12. Lodtrækning om pladser til eventuel Statsskovjagt 2023

13. Eventuelt

P.B.V.

Peter Hammershøj

Formand