Indbydelse til markvandring onsdag den 14. september

Indbydelse til markvandring onsdag den 14. september

Markvandring – vildtager- og blomsterblandinger

Asminderød-Grønholt Jagtforening byder på markvandring, hvor vi viser de mange forsøgsparceller frem, vi har sået. De står flot lige nu.

Vi har sået en række af de frøblandinger ud som frø-firmaerne udbyder. Det vil vi gerne vise frem og fortælle om op- og nedture, overraskelser og værdi for dig og vildtet.

Parcellerne er under observation af vildtkameraer, så vi kan se, hvad vildtet har lyst til at æde her og nu.

Særligt rådyrene er kræsne, og gider ikke æde hvad som helst. Hvad der var godt for en måned siden, er slet ikke en del af deres menu lige nu. Og hvorfor nu det?

Vores forsøg er sået ud under forskellige vækstbetingelser. Det afspejler sig tydeligt i forsøgene.

Det viser sig, at en vildtager tilgodeser mange formål. En vildtager er bestemt for vildtet – dyr som fugle.

Blandingerne er forskellige, og nogle rummer til det hele, også for vores trængte fauna. Ikke mindst insekterne, heriblandt sommerfugle og bier, som flittigt har besøgt mange af parcellerne. Så vælger vi fornuftigt, kan biodiversiteten og vores interesser sagtens gå hånd i hånd.

Det er disse og mange andre observationer vi gerne vil dele med jer.

Vi ser meget frem til at vise jer vores forsøg og snakken.

Velkommen onsdag den 14. september kl. 17.00.

Der vil være øl, vand og chips på:

Bokildegård,

Sandbjergvej 39

2950 Vedbæk

Velkommen til

Ole Høyer og John Norrie

Vi sætter et par flag ud ved vejen, så det er til at finde.