Beklagelige nyhed – ovenpå glædelig nyhed !

Beklagelige nyhed – ovenpå glædelig nyhed !
 
Den beklagelig nyhed er:
 
At modparterne – nu blot 3 ejendomme – har anket Helsingør Rets dom – til Landsretten !
Dette kan betyde, at vi kan forvente at måtte igennem endnu en langvarig retssag.
 

Den tidligere omtalte glædelige nyhed var:

At Asminderød – Grønholt Jagtforening og Tikøb Jagtforening gennem de seneste år har været sagsøgt af naboer, med det formål at stoppe vores aktiviteter på Langstrup Flugtskydningsbane.

Sagen har nu været for retten og vi er blevet frikendt.

Retten lægger til grund, at vi med den miljøgodkendelse som Fredensborg Kommune har udstedt, opfylder de miljøkrav der stilles og at vi udviser det størst mulige hensyn til naboerne.

Det fritager os ikke fra fremadrettet, at undersøge mulighederne for at begrænse støjgener gennem f.eks. nye patrontyper.

 

Peter Hammershøj

Formand AG Jagt