Glædelig nyhed

Glædelig nyhed

Asminderød – Grønholt Jagtforening og Tikøb Jagtforening har gennem de seneste år været sagsøgt af naboer, med det formål at stoppe vores aktiviteter på Langstrup Flugtskydningsbane.

Sagen har nu været for retten og vi er blevet frikendt

Retten lægger til grund, at vi med den miljøgodkendelse som Fredensborg Kommune har udstedt, opfylder de miljøkrav der stilles og at vi udviser det størst mulige hensyn til naboerne.

Det fritager os ikke fra fremadrettet, at undersøge mulighederne for at begrænse støjgener gennem f.eks. nye patrontyper.

Der skal derfor lyde en stor tak til Svend Stave og Poul Jespersen for den store indsats, de har ydet i forbindelse med sagen.

Husk at værdsæt alle de frivillige kræfter, der lægges på Langstrup. Uden dem ville vi ikke kunne glæde os over den smukke og velholdte skydebane.

Peter Hammershøj

Formand AG Jagt