Jagt på de kommunale områder

Jagt på de kommunale områder

 

På byrådsmødet den 28. marts blev Jægerrådets ansøgning om jagt på kommunale områder vedtaget, med stort flertal, for de næste 2 år.

Samtidig blev det besluttet, at Jægerrådet i samarbejde med Nordsjællands Park og Vej skal afsøge mulighederne for et samarbejde om initiativer til fremme af biodiversiteten på de arealer, hvor der gives tilladelse til jagt. Et samarbejde, som vi fra bestyrelsens side, ser meget frem imod.

Der skal lyde en stor tak for de pæne ord om jægerne, som lød fra et bredt udsnit af partierne i forbindelse med behandlingen i byrådssalen.