Fredensborg – ny jægerrådsformand

Fredensborg – ny jægerrådsformand

Lars Egedal

58 år, bor på en landejendom i Fredtofte på 28. år.

Jeg har gået på jagt siden jeg var 17 år. Fik faktisk min indledende jagtmæssige opdragelse i Pennsylvania, USA med rigtig mange timer på trapbanen med en 5-skuds pumpgun, men lærte hurtigt, at pumpguns ikke er i høj kurs på danske fuglejagter.

Selvom jeg er jæger, er jeg også vildtets beskytter:

Jeg var initiativtager til Facebookgruppen ”Karlebo Hjortelaug”, hvor vi forsøger at sikre en forsvarlig og fornuftig forvaltning af den spirende krondyr stamme.

Jeg tilbyder om foråret afsøgning af græsmarker med infrarød drone, så ingen rålam eller andre dyr og fugle bliver maltrakteret under høslettet.

Jeg er stor tilhænger af etablering af fodermarker og blomsterstriber til glæde ikke kun for de jagtbare arter, men for hele spektret af dyr og insekter.

Jeg har været aktiv i lokalpolitik i 8 år, men opnåede ikke genvalg ved seneste valg.

Med mere tid til rådighed valgte jeg at stille op til rollen som formand for Jægerrådet, fordi jeg tror og håber, jeg med min politiske ballast kan gøre en forskel for jagten og jægerne lokalt såvel som nationalt.

Ingen er jo i tvivl om, at jagten er under pres i disse år, og vi vil jo nødigt ende som Holland …. Jeg mener således vi er nødt til, som naturbrugere og jægere, at indgå i nære samarbejder med de andre grønne organisationer for at sikre forståelse for vores synspunkter, således at presset på jægerne kan blive reduceret. Igen: Dette gælder både lokalt og nationalt.
Ligesom jagtudøvelsen er også vores skydebaner under pres. Jeg mener derfor, vi skal være meget aktive i forhold til de folkevalgte på alle niveauer, og sikre at vores muligheder for at vedligeholde og dygtiggøre os fastholdes.

Jeg ser frem til et godt samarbejde med foreningernes bestyrelser, Kredsbestyrelsen samt naturligvis de mange gode, dygtige jægere i foreningerne.