Generalforsamling 18. nov. kl. 19 – Dagsorden

Generalforsamling 18. nov. kl. 19 – Dagsorden

Asminderød-Grønholt Jagtforening

Generalforsamling

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Asminderød-Grønholt Jagtforening.

Tid: Torsdag den 18. november kl. 19.00

Sted: Fredensborg Vandrehjem, I kongens Baghave, Østrupvej 3, 3480 Fredensborg.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning og orientering fra udvalgene
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Orientering om Langstrup Skydebane
 6. Fastlæggelse af kontingent for 2022
 7. Valg af bestyrelse (3 år), på valg er: Ingemann Klausen (modtager genvalg) samt Ole Høyer (modtager genvalg)
 8. Valg af suppleanter (1 år), på valg er: John Norrie (modtager genvalg), Nicholas Typp (modtager genvalg) samt Jørgen Østergaard (modtager genvalg)
 9. Valg af revisorer (2 år), på valg er: Erik V. Madsen (modtager genvalg)
 10. Valg af revisorsuppleant (1 år), på valg er: Peter Lunddahl (modtager genvalg)
 11. Valg af delegerede til Kredsmødet
 12. Lodtrækning om pladser til eventuel Statsskovjagt 2022
 13. Eventuelt

 

Efter endt Generalforsamling afholdes temamøde:

DJ struktur og strategi v. hovedbestyrelsesmedlem Marie-Louise M. Achton-Lyng

 

P.B.V.

Peter Hammershøj
Formand