En beretning om markvandring og vildtagre som fandt sted 12. august

En beretning om markvandring og vildtagre som fandt sted 12. august

Markvandringen torsdag den 12. august 2021 hos Lars Egedal og hans naboer, blev lige den aften man kunne ønske sig. Vejret var lunt og tørt. Stemningen, snakken og udvekslingen af ideer og oplevelser med såning for vildtet kunne ikke ønskes bedre.

Vi tog turen rundt til de fleste af de mange forskellige udsåninger. Her oplevede vi super resultater og en lille smule der ikke blev helt så godt som man havde ønsket sig. Og så var det ikke så ringe endda.

Vi fik talt meget om jordbund, og hvordan den skulle behandles, inden der var klar til såning. Hvad skulle der sås havde Lars og naboerne næsten klar i foråret. Pga. alt bøvlet omkring jagt på kommunale arealer kom vi ind i billedet. Hvor vi bl.a. foreslog nogle bladninger, som Ole Høyer og undertegnede havde haft stor succes med under de snart mange års afprøvning i foreningsregi.

Lars Egedal viste rundt og fortalte meget engageret hvad der var gjort.

Vigtigst er det fine samarbejde de 5 lodsejere har, med tilsammen ca. 160 Ha. Der var sået ca. 3,7 Ha til med vildtafgrøder. Det var frodigt og blomstrende i mange af parcellerne. Vildtagrene bandt bl.a. moser sammen, løb langs med hegn på begge sider, eller kun på den ene side. Ukurante hjørner og hele agre var sået til. Der venter en særdeles spændende jagtsæson.

Vi kunne se hvor rådyrene havde ædt af planterne, og hvor kronhjorten havde mast sig igennem, men også taget for sig af retterne. Her bliver meget at skjule sig imellem for fasanerne, men også meget føde. For de mange planter giver også frø. Inden har det været en stor fornøjelse at bare opleve opvæksten og blomstringen af urterne. Det har summet og summer af bier og humlebier. Sommerfuglene danser om blomsterne når solen er fremme og der er lidt læ. Så udover at hjælpe vildtet med føde og ly, så hjælper det også en trængt fauna med et væld af insekter, senere også småfuglene.  Der blev snakket og udvekslet ideer, og vi øste af den viden vi har samlet de sidste år. Det var en meget hyggelig aften, som sluttede på Lars Egedals store terrasse med grillpølser og lidt andet godt.

En stor tak skal lyde til Lars for at stille sig til rådighed for os, og vise sine vildtagre frem. Lars førte os rundt på ejendommene og svarede beredvilligt på alle mulige, og næsten umulige spørgsmål.

En super aften.    

 

John Norrie og Ole Høyer