Indkaldelse til Generalforsamling den 2. juni 2021 – opdateret 25. maj

Indkaldelse til Generalforsamling den 2. juni 2021 – opdateret 25. maj

 

Asminderød Grønholt Jagtforening – Generalforsamling 2. juni 2021 kl. 19 – 21:00

OBS ! Corona pas eller negativ Covid-19 attest er påkrævet ved deltagelse i mødet, ligesom mundbind skal bæres ved indgang. Mundbind kan fjernes når man sidder ned !

Har du forslag eller emner du mener vi skal behandle, skal de indsendes til formanden, eller henvend dig til et bestyrelsesmedlem.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Foreningen er vært til en kop kaffe med kage.

Generalforsamlingen afholdes i Fredensborghallen (i cafeen) på Kastanievej 18, 3480 Fredensborg – dette under forudsætning af, at Corona restriktionerne tillader det den 2. juni! Hold dig derfor opdateret på vores hjemmeside for eventuelle ændringer!

Chr. Berthelsens pokal for god jægerindsats uddeles på generalforsamlingen.

 

Dagsorden:                            

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning og orientering fra udvalgsformænd
 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent for 2021
 5. Orientering om Langstrup Flugtskydebane
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (3 år)

Følgende er på valg:

 • Kirsten Skovsby (modtager ikke genvalg)
 • Svend Stave (modtager genvalg)
 • Linda Munck (modtager genvalg)

Ingemann Klausen

Poul Jespersen

Ole Høyer

Peter Hammershøj

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen (1år)

John Norrie (modtager genvalg)

Erik V. Jensen (modtager ikke genvalg)

 1. Valg af revisorer (2 år)

Følgende er på valg:

 • Carl Søren Christiansen (modtager genvalg)

Erik V. Madsen

 1. Valg af revisorsuppleanter (1år)

Peter Lundahl (modtager genvalg)

10. Behandling af indkomne forslag

11. Valg af delegerede til kredsmødet den 19. juni 2021 kl. 9:30-16:00 i Slangerup Idræts- og Kulturcenter

12. Lodtrækning til eventuelle pladser på jagter i statsskoven i 2021

13. Eventuelt

Efter endt Generalforsamling afholdes temamøde: “politik fra bordkanten” med deltagelse af Danmarks Jægerforbunds formand Claus Lind Christensen.