JA til jagt på de kommunale arealer

JA til jagt på de kommunale arealer

 

Kære jægere

Igen i år har der været uklarhed og usikkerhed om, hvorvidt vi kunne arrangere jagter på udvalgte kommunale arealer. I første omgang fik vi i Økonomiudvalget nej til vores ansøgning. Men ihærdige politikere m.fl. sørgede igen i år for, at sagen blev taget op i Byrådet.

Byrådet har her til aften (26/4) truffet beslutning om, at vi fortsat kan have jagt på udvalgte kommunale arealer. Debatten var intens, hvor jagt- og naturinteresserede politikere, med faglige og faktuelle argumenter fik hentet et komfortabelt flertal hjem (den præcise stemmefordeling må vi afvente til Byrådets referat foreligger).

Vi har således fået hovedparten af det, vi havde ansøgt om. Det vi ikke har fået, er jagten i Langstrup Mose, hvilket vi så igen i år må klare os foruden.

Som Jægerråd og jagtforeninger i Kommunen, ser vi frem til et godt samarbejde med Fredensborg Kommune om pleje af  naturen i forening med den rekreative jagt på de udvalgte kommunale arealer.

Tak til alle dem der har givet input, opbakning, faktuel viden, og på anden vis støttet jagtens og naturens interesser.

 

Formand for Jægerrådet

Lars Aarup