Jagt på de kommunale arealer

Jagt på de kommunale arealer

Kære medlemmer af AGJ

Ansøgningen om jagt på de kommunale arealer for den kommende sæson er ikke blevet imødekommet. Nedenfor kan i se resultatet af afstemningen i økonomiudvalget. Politikere kan begære beslutningen lagt op til Byrådet. Det skete ikke på selve Økonomiudvalgsmødet. Efterfølgende forlyder det, at blandt andet Lars Egedal fra Venstre, arbejder på at Borgmesteren skal tage spørgsmålet op til endelig afgørelse i Byrådet ultimo april. Se i øvrigt Jægerrådets kommentarer i selvstændigt indlæg på vores hjemmeside.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 15-03-2021

Økonomiudvalget stemte om administrationens indstilling: 

For stemte: 5 Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Freja Brabæk Kristensen (U.P), Lars Søndergaard (V), Ulla Hardy Hansen (C). 

Imod stemte: 6 Louise Mehnke (A), Hans Nissen (A), Lars Simonsen (B), Kristian Heegard (B), Hanne Berg (F), Tinne Borch Jacobsen (V).

Økonomiudvalget anmoder om, at der til den kommende godkendelse af ny igangsætning om tilladelse til jagt, som supplement indhentes udtalelse fra Danmarks Naturfredningsforening.

Ansøgningen om tilladelse til at afholde jagt blev dermed ikke givet.