Afslag på ansøgning om jagt på de kommunale arealer

Afslag på ansøgning om jagt på de kommunale arealer

 

Interview med formanden for Jægerrådet i Fredensborg, Lars Aarup på baggrund af kommunens afslag på ansøgningen om jagt på de kommunale arealer.

Hvad er din umiddelbare reaktion på afslaget?

Jeg syntes selvfølge det er ærgerligt – især af to grunde. Jagtforeningerne i Fredensborg Kommune har i de seneste år taget imod omkring 100 nye medlemmer, fortrinsvis nyuddannede jægere. Her har jagterne, trods det beskedne udbytte, været en kærkommen mulighed for at komme på jagt og tilegne sig den første viden og læring i en reel jagtsituation.

Du nævner to grunde, hvad er den anden grund?

Der er været en mangeårig tradition for at de lokale jægere, som modydelse til jagten på kommunale arealer, stiller op med deres frivillige arbejdskraft ifm. regulering af skadevoldende vildt. I Fredensborg Kommune har det typisk været ved udsætning af fælder efter skabsræv og vilde mink. Jeg frygter, at det fremover kan blive sværere at rekruttere frivillige til det arbejde.

Hvad kan og vil Jægerrådet og jagtforeningerne gøre i fremtiden?

I forhold til regulering af skadevoldende vildt, vil vi bestræbe os på fortsat at kunne stille med et veluddannet reguleringskorps. Som minimum i forhold til de private lodsejere, boligforeninger og lignende. I forhold til skadevoldende vildt på kommunale arealer, vil det være fristende at melde hus forbi. Men i det omfang vi kan skaffe frivillige bør vi sætte naturen først. Har man først set, hvad et kuld vilde mink kan gøre ved et kuld harekillinger eller de rugende fugle, så er der opgaver der er vigtigere end politisk fnidder.

I forhold til jagt for ny-jægere, er det så slut?

Det håber jeg ikke. Jeg håber selvfølgelig, at politikerne besinder sig og vælger at behandle dette spørgsmål i byrådet og at der kan skabes et flertal for, at jægerne og især ny-jægerne kan nyde den rekreative jagt på de skønne kommunale arealer her i Fredensborg Kommune. At vi som jagtforeninger i kommunen kan have et godt samarbejde med kommunen om pleje af den natur vi alle holder så meget af.