Ordinært årsmøde i Fredensborg Jægerråd

Ordinært årsmøde i Fredensborg Jægerråd

Afholdes mandag den 7. juni 2021 kl. 19.00.

Det ordinære årsmøde vil blive afviklet på følgende adresse, med mindre corona-restriktioner forhindrer en fysisk gennemførelse af årsmødet. 

AGJ’s flugtskydebane, Langstrup Mose 1, 3480 Fredensborg. https://lerduebanen.dk/her-bor-vi

Gennemføres årsmødet helt eller delvist elektronisk pga. corona-restriktionerne, vil det fremgå af Danmarks Jægerforbunds aktivitetskalender og Jagtforeningen af 14. maj www.14maj.dk  samt AGJ’s website www.agjagt.dk , som henhører under Fredensborg Jægerråd, senest 7 dage før årsmødet afholdes. Gennemføres årsmødet helt eller delvist elektronisk, kan du anmode om at deltage ved at sende en e-mail til lars-aarup@mail.dk senest 2 dage før årsmødet. Herefter vil du – senest fire timer før mødet går i gang – modtage en mail med information om retningslinierne for elektronisk afstemning og et link, som vil føre dig ind til det elektroniske møde.

Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke
  3. Valg af formand (i valgår)
  4. Orientering om bestyrelsens sammensætning
  5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse (kun i valgår)
  6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

Af hensyn til indkøb af wienerbrød, kaffebrygning m.m. bedes du så vidt muligt tilmelde dig til årsmødet senest den 1. juni til Lars Aarup på lars-aarup@mail.dk

Med venlig hilsen

Lars Aarup

Jægerrådsformand Fredensborg 

Svanevej 16

2990 Nivå

Tlf.: +45 2372 6969

Mail: lars-aarup@mail.dk