Vejledning fra Danmarks Jægerforbund – fællesjagt

Vejledning fra Danmarks Jægerforbund – fællesjagt

Kære Alle,

Set i lyset af udmeldingen fra regeringen i går kommer vi inden for meget kort tid med en opdatering af vores vejledning. Her kommer vejledningen til at lyde således, og ift. at vi ikke anbefaler at man deler selskabet op skal ses i lyset af regerings klare udmelding om at begrænse kontakten så meget som muligt.

Hvad siger lovgivningen – må vi stadig gå på fællesjagt?

Der er forbud mod arrangementer og forsamlinger over 5 personer. Fællesjagter er omfattet af dette forbud, og på baggrund af det skærpede forsamlingsforbud og myndighedernes generelle opfordring til at begrænse social kontakt mest muligt, vurderer vi, at der ikke bør afholde fællesjagter med mere en 5 deltagere, selv om deltagerne inddeles i grupper på maks. 5 personer.

Med venlig hilsen

Claus Lind Christensen
Formand

Danmarks Jægerforbund
Molsvej 34 ● 8410 Rønde
Telefon +45 88 88 75 00 ● Direkte +45 88 88 75 12 ● Mobile: +45 27 80 28 55
E-mailadresse clc@jaegerne.dk