Fredensborg Jægerråd – Årsmøde

Fredensborg Jægerråd – Årsmøde

Jægerrådet Fredensborg indbyder til årsmøde:

Onsdag den 20. januar 2021 kl 1800-2000.

Afholdelsen er planlagt til at finde sted på AGJ’s flugtskydebane, Langstrup Mose 1, 3480 Fredensborg. https://lerduebanen.dk/her-bor-vi

Som følge af Corona restriktioner og antallet af deltagere kan det blive aktuelt at flytte mødestedet eller afholde mødet digitalt. (Jægerforbundet arbejdet på en mulig digital løsning).

Tilmelding til Jægerrådsformanden Lars Aarup på lars-aarup@mail.dk, senest den 6. januar 2021.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning for Jægerrådets virke
  3. Valg af formand
  4. Orientering om bestyrelsens sammensætning
  5. Indstilling af indtil 2 kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse til Kredsmødet
  6. Indstilling af delegerede til Repræsentantskabsmødet
  7. Indkomne forslag skal være formanden Lars Aarup i hænde senest den 7. januar 2021 (lars-aarup@mail.dk)
  8. Eventuelt

I fald mødet afholdes som fysisk møde bydes på kaffe og wienerbrød.

Vel mødt

Jægerrådet

Danmarks Jægerforbund Fredensborg