Generalforsamlingen 16. november 2020 er udsat !

Generalforsamlingen 16. november 2020 er udsat !

 

Med myndighedernes udmelding og anbefalinger den 23. oktober, ser vi os nødsaget til at udsætte Asminderød Grønholt Jagtforenings generalforsamling til primo 2021.

Da ingen kan vide hvorledes Covid19 udvikler sig, vil det heller ikke for nuværende være muligt at fastsætte en ny dato.

Jvf. vores vedtægter skal indkaldelse til generalforsamlingen varsles med 21 dage på hjemmesiden. Vi vil derfor bede jer om at følge med på hjemmesiden, hvor vi vil indkalde, så snart vi igen kan samles forsvarligt.