Jægerrådets kommentarer til Byrådets beslutning om begrænset jagt på kommunale arealer i 2020

Jægerrådets kommentarer til Byrådets beslutning om begrænset jagt på kommunale arealer i 2020

Efter en debat, der i nogen udstrækning var præget af uvidenhed og misforståelser, har Byrådet truffet beslutning om jagt på de kommunale arealer for 2020. Resultatet er, at nyjægerne mister deres mulighed for introduktion til jagten, altså det at bevæge sig fra teori til praksis.

Jægerrådet i Fredensborg kommune har gennem de seneste år oplevet at have haft et rigtig godt samarbejde med kommunen om muligheden for at kunne anvende kommunale arealer til praktisk uddannelse af nyjægere i alle jagtens facetter.

Noget for noget! Jægerne er glade for kommunens imødekommenhed, og til gengæld stiller jægerne op for borgerne i kommunen for at hjælpe med regulering af skadevoldende vildt, det være sig aflivning af ræve med skab, eller bekæmpelse af mink, larmende råger og andet. I 2019 var 95% af reguleringen rettet mod ræve med skab. Derfor er Jægerrådet særdeles ærgerlig over at måtte erfare, at mulighederne for at uddanne de nye jægere begrænses af byrådets beslutning. Ligesom det sandsynligvis også vil forringe Jægerrådets mulighed for at rekruttere nye jægere til regulering af skadevoldende vildt.

Der er stadig noget at glæde sig over. Jægerrådet glæder sig naturligvis over, at der stadig er jagt i Sømosen, i Kejserdal og ved Endrup. Jægerrådet er imidlertid nødt til at se længere frem, og håber naturligvis at byrådet vil søge viden og information hos jægerne og derved være indstillet på at vurdere kommende ansøgninger fra jægerne mere positivt og i et bredere perspektiv.

Formanden for Jægerrådet Fredensborg

Lars Aarup

 

Links:

Byrådsmødet

https://videotool.dk/fredensborg/c5661/v46241

Referat af mødet – gå til punkt 29

https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=d2f68374-c727-4b26-8365-56b79c050d93&searchText=