Information om faunastriber med tilskud fra kommunen

Information om faunastriber med tilskud fra kommunen

 

Fredensborg Kommune deltager igen i år i projektet med etablering af faunastriber til gavn for agerhøns i landbrugslandet. Du kan læse mere om det på Nordsjællands Landboforenings hjemmeside.

Der er tilmeldingsfrist onsdag den 1. april.

Nordsjællands Landboforening og 4 kommuner hjælper agerhønen i fællesprojekt

En faunastribe kan være det første skridt til at skabe bedre forhold for agerhøns i agerlandet. Agerhønen er gået meget tilbage i Danmark på grund af mangel på føde. For kyllingerne er det mangel på insekter og for de voksne fugle mangel på frø fra blomster og urter. Faunastriberne skaber biotoper med både læ, luft og føde for bl.a. agerhøns. Striberne er samtidig med til at skabe en større variation af føde for flere insekter i agerlandet.

Nordsjællands Landboforening og de 4 kommuner: Egedal, Fredensborg, Helsingør og Hillerød arbejder igen i år sammen om tiltag, der kan skabe forbedrede forhold for agerhøns i agerlandet. Indsatsen er koncentreret om etablering af faunastriber på private arealer.

Bedre betingelser for agerhøns

”Der indgår 10 forskellige planter i faunastriberne, og de er valgt ud fra et ønske om at skabe bedre betingelser for agerhøns. Agerhønen er tilknyttet agerlandet og arten kræver områder, hvor der er adgang til urtefrø, insekter og åben vegetation, og denne biotop skabes der netop med faunastriberne”, forklarer formand for Nordsjællands Landboforening Lars Jonsson.

Lars Jonsson opfordrer samtidig til, at man også gør en indsats de steder på ejendommen, hvor der allerede er værdifulde og naturlige levesteder – det gavner både dyr, fugle og insekter.

Tilbud til private lodsejere

I kommunerne glæder man sig over at tilslutningen til faunastriberne er steget fra år til år og håber at flere lodsejere vil deltage i projektet og gerne med flerårige faunastriber.

Har du landbrugsjord i en af de 4 kommuner, kan du få hjælp til etableringen af op til 2400 m2 faunastriber. Striberne sås i op til 800 meters længde og 3,6 eller 9 meters bredde. Den lille udgift til anlæggelsen af faunastriberne deles mellem kommune og den enkelte lodsejer, hvor kommunen betaler for frøblandingen, medens lodsejeren kun skal betale for såningen, der koster 850 kr. ekskl. moms og foretages af en maskinstation.

”Tilbuddet om hjælp til etablering af faunastriber gør det let at hæve naturværdien og skabe gode og stabile levesteder for både insekter og dyr ude på markerne” fortæller landmand Inge Christoffersen Holding fra Freerslev. ”Her på vores marker er antallet af agerhønseflokke steget, siden vi første gang etablerede faunastriber” erfarer Inge Christoffersen Holding, som har været med i projektet fra det første år.

Bag om projektet

Projektet er iværksat i 2017 af Grønt Råd i Hillerød kommune. Projektet er et samarbejde mellem Nordsjællands Landboforening, Hillerød Kommune, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, og Danmarks Naturfredningsforening. Projektet er de efterfølgende år rullet ud, så det nu også omfatter Fredensborg, Helsingør og Egedal kommuner. Nordsjællands Landboforening ønsker at flere kommuner vil indgå i samarbejdet.

Mere information

Hvis du er interesseret i at etablere faunastriber på din ejendom, kan du tilmelde dig via www.nola.dk [nola.dk]

Spørgsmål kan rettes til projektkonsulent i Agrovi, Nordsjællands Landboforening Henrik Kruse på hkr@agrovi.dk

Sidste frist for tilmelding er 1. april 2020.

Private lodsejere kan få hjælp til etablering af faunastriber