Jægerråd – årsmøde

Jægerråd – årsmøde
Jægerrådet Fredensborg indbyder til årsmøde onsdag den 15. januar, 2020 kl. 19:00 Klubhuset, Langstrup Mose 1, 3480 Fredensborg Dagsorden ifølge vedtægterne:
  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning for Jægerrådets virke
  3. Valg af formand
  4. Orientering om bestyrelsens sammensætning
  5. Indstilling af indtil 2 kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse
  6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet 2020
  7. Indkomne forslag (skal være formanden lars-aarup@mail.dk i hænde senest d. 26. december 2019)
  8. Eventuelt
V starter med kaffe og wienerbrød. Vi glæder os til at se såvel kendte som nye ansigter og få inspiration til arbejdet i 2020. Vel mødt. Jægerrådet Danmarks Jægerforbund Fredensborg