Status på råvildtjagt på kommunale arealer den 3/11-2019

Status på råvildtjagt på kommunale arealer den 3/11-2019

På søndagens jagt blev der ikke nedlagt råvildt og kun på Endrup blev der observeret råvildt. Desværre på de tilstødende arealer, men der blev set en albino-rå. Den bør vi passe på!

Alle jægerne har givet udtryk for en fin jagtdag i naturen, men savnede selvfølgelig lidt action!