Markvandring-vildtager-blomsterblandinger

Markvandring-vildtager-blomsterblandinger

Asminderød- Grønholt Jagtforening byder på markvandring, hvor vi viser de mange forsøgsparceller frem, vi har sået.

Vi har sået en lang række af de frøblandinger ud som frøfirmaerne udbyder. Det vil vi gerne vise frem og fortælle om op og nedture, overraskelser og værdi for dig.

Parcellerne er under observation af vildtkameraer, så vi kan se, hvad vildtet har lyst til at æde her og nu. Særligt rådyrene er kræsne, og gider ikke æde hvad som helst. Hvad der var godt for en måned siden, er slet ikke en del af deres menu lige nu.

Vores forsøg er sået ud under forskellige vækstbetingelser. Det afspejler sig tydeligt i forsøgene.

Det viser sig at en vildtager tilgodeser mange formål. En vildtager er bestemt for vildtet – dyr som fugle – Blandingerne er forskellige og nogle rummer til det hele, også for vores trængte fauna.  Ikke mindst insekterne, heriblandt sommerfuglene og bier, som flittigt har besøgt mange af parcellerne.

Det er disse og mange andre observationer vi gerne vil dele med jer.

Velkommen til den 30. august kl. 16.00

Bokildegård,

Sandbjergvej 39

2950 Vedbæk

Vi sætter et par flag ud ved vejen så det er til at finde.