Jægerrådet – årsmøde 2018

Jægerrådet – årsmøde 2018

Hør hvad vi laver – lad os høre din mening.

 Jægerrådet Fredensborg indbyder til årsmøde

Mandag d. 28. Januar  2019 kl. 19:30

Jægerly,  Bygaden  12,  2990 Nivå.

Vi starter med et indlæg fra Sonny Persson, formand for hjortegruppen Nordsjælland, der har lovet at fortælle om arbejdet i gruppen og opfordrer til at flere går ind i arbejdet omkring hjortevildet. Undervejs vil der være mulighed for spørgsmål og diskussion.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning for Jægerrådets virke.
  3. Valg af formand
  4. Orientering om bestyrelsens sammensætning
  5. Indstilling af indtil 2 kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse til Kredsmødet d.10. marts i Borup.
  6. Indstilling af delegerede  til repræsentantskabsmødet d. 5. maj i Vingsted.
  7. Indkomne forslag skal være fungerende formand Ingemann Klausen (iklausen@live.com) i hænde senest d. 9. Januar.
  8. Eventuelt.

Der bydes på kaffe og wienerbrød. Derfor bedes du tilmelde dig til mødet til fungerende formand Ingemann Klausen på ovennævnte mailadresse.

Vi glæder os til at se såvel kendte som nye ansigter og få inspiration til  arbejdet i 2019.

Vel mødt.

Jægerrådet

Danmarks Jægerforbund Fredensborg