Råvildtforvaltning

Råvildtforvaltning
Temaaften om råvildtforvaltning og samforvaltning med då- og kronvildt

Kreds 6 og 7 inviterer til temaaften om råvildtforvaltning og samforvaltning med då- og kronvildt. Flere steder i landet er der åbenbare udfordringer med at få genskabt robuste bestande af råvildt i de områder, der har været ramt af sundhedsproblemer. Kan vi gøre noget for forebygge mulige problemer i råvildtbestandene, og hvordan spiller det sammen med forvaltning af då- og kronvildt? Det er nogle af de emner vi behandler på temamødet.

Program:

 • Velkomst ved V/ kredsformand Ole Jervin, kreds 7 og kredsformand Torben Møller, kreds 6
 • Lokale erfaringer med forvaltning hjortevildt v/NN Naturstyrelsen
 • Forvaltning af råvildt v/Jagtkonsulent Fritz Heje Hansen, Rådgivning og Uddannelse, DJ
 • Råvildttrivsel – status og håndtering v/ Chefkonsulent, dyrlæge, PhD Mariann Chriél, Sektion for diagnostik og beredskab, DTU Veterinærinstituttet
 • Dataindsamling – tandsnit v/Hjortekonsulent Mads Flinterup, Rådgivning og Uddannelse, DJ
 • Forvaltning af dåvildt og kronvildt – best practice v/Hjortekonsulent Mads Flinterup, Rådgivning og Uddannelse, DJ
 • Forvaltning af dåvildt og råvildt på samme areal v/Hjortekonsulent Mads Flinterup, Rådgivning og Uddannelse, DJ

Råvildtforvaltning handler bl.a. om tilgange til afskydning, jagtformer, fodring og terrænpleje.

Målgruppen er jægerne, lodsejere og andre naturinteresserede.

 • Tid: Den 6. juni kl. 17.15 – 22.00
 • Pris:
  • Medlemmer 299 kr. med sandwich og 225 kr. uden sandwich.
  • Ikke medlemmer 599 kr. med sandwich og 525 kr. uden sandwich
 • Sted: Tune kursuscenter, Grevevej 20, 2670, Greve

Se mere her: https://flexbillet.dk/dj-kursus/event/d7ntft

Ordstyrer: Jagtfaglig Chef/Afdelingschef Rådgivning og Uddannelse Niels Søndergaard, DJ