Til medlemmer af Asminderød-Grønholt Jagtforening

Til medlemmer af Asminderød-Grønholt Jagtforening

Der er lige nu startet en debat landet over om Danmark Jægerforbunds organisatoriske struktur.

Debatten har nu også ramt de Nordsjællandske kommuner og Fredensborg.

Har du noget på hjertet, eller vil du blot orientere dig om debatten, så er du inviteret.

Indkaldelse til distrikts møde hos:

Hørsholm og omegns Jagtforening

Enghave 38

2960 Rungsted Kyst

 Torsdag den 18. januar 2018 Kl. 19:00.

Tema: Hvordan skal Danmarks Jægerforbunds struktur se ud?

 Mødet er for alle medlemmer, Jagtforenings formænd og Jægerråds formænd i distrikt 4.

 Særlig indbudt er:

Politisk konsulent i DJ Morten Sindig Jensen.

Medlem af HB Marie-Louise Munch Achton-Lyng.

 Dagsorden:

Vi starter med et indlæg fra HB medlem Marie- Louise Munch Achton-Lyng

Som vil komme med en status på hvad det indtil nu er er i spil, siden processen om ny struktur i DJ for alvor startede sidste år. Der lægges op til at vi her alle kan komme med ønsker og visioner som kan debatteres og måske være et vigtigt bidrag i den nye struktur.

Herefter vil politisk konsulent Morten Sinding Jensen give et kort oplæg om nyt jagtpolitisk stof fra nær og fjern.

Efterfølgende bliver der mulighed for debat og spørgsmål til indlægget

1.  Orientering fra KB og HB

2.   Kredsmøde den 4 marts.

Vi skulle gerne have mindst en kandidat til den ledige Plads i KB.

Kredsens HB repræsentant er på valg.

(HB suppleant er som altid på valg for et år.)

(de modtager begge genvalg)

Andre forslag og sager til drøftelse på Kredsmødet eller Repræsentantskabsmødet 2018

3.  Bordet rundt

4.  Næste møde.

Der vil blive serveret kaffe og brød

 Tilmelding via mail til:    finnpou@live.dk

senest den 14/1 – 2018

Finn Poulsen.

Formand for Jægerråd Halsnæs.

KB medlem i kreds 7.