Markvandring om vildtafgrøder

5. oktober 2017
Markvandring om vildtafgrøder

Asminderød-Grønholt Jagtforening indbyder til markvandring om Vildtafgrøder

Sandbjergvej 3, Hørsholm 12 oktober 2017 kl. 17.00 – 18.00

Ved Ole Høyer og John Norrie

Der er anlagt en forsøgsudsåning af en god del af de urter, der bruges i de forskellige blanding for vildtet der tilbydes af frøfirmaerne.

Vi har i sommer fået tildelt et areal op til skov og hestefold.

Her er udsået 17 forskellige urter og 3 blandinger.

Urterne er sået i parceller så man kan lære de enkelte urter at kende

De treblandinger er en

Pollen og nektarblanding

Helårsmix

Markvildt, dækning og føde.

De fleste at urterne er nu så udviklede at de allerede besøges af vildtet. Det kan ses.

Kom og se det nuværende resultat.

Her er meget at lære – såtæthed – valg af urter – skovens påvirkning – lysets påvirkning – dyr, insekters og snegles påvirkning og hvad gødskning og at starte med en ren jord betyder.