Mangfoldighed i agerlandet

2. maj 2017
Mangfoldighed i agerlandet

I disse år er der stor fokus på naturværdierne i det åbne land. Mange har engageret sig, jægere, naturfolk og landmænd. Vildtforvaltningsrådet har via Danmarks Jægerforbund iværksat et stort markvildtprojekt.

En af aktørerne er Klubberne for de Stående Jagthunde (FJD), der arbejder målrettet med at forbedre forholdene for faunaen i agerlandet i almindelighed og for agerhønen i særdeleshed. Det gør man bl.a. via bevaring og forbedring af eksisterende småbiotoper og gennem mange forskellige tiltag som bl.a. faunastriber, hvor forskellige blomstrende og grønne urter udsås til gavn for mange arter, såvel jagtbare som ikke jagtbare. Der etableres skjulesteder i form af små krat, og der anlægges gode ynglelokaliteter, hvor hønsefuglene kan have deres reder i fred.

I den forbindelse er der rundt omkring i landet oprettet nogle demonstrationsområder, der fungerer som inspirationsterræn for landmænd, jægere og andre naturinteresserede mennesker. Arbejdet i disse områder har været en stor succes, hvor entusiasme og begejstring virkelig har grebet de involverede jægere og landmænd, så der er kommet rigtig gode resultater ud af indsatsen.

Den store entusiasme fra ikke mindst de involverede landmænd har betydet, at ideen nu langsomt breder sig ud i landet.

For at anskueliggøre, hvad man kan gøre, og hvad man må gøre, laver FJD i samarbejde med Agrovi et inspirationsarrangement d. 7. august 2017 i Søborg, Gilleleje.

Søborg, Gilleleje i samarbejde med Agrovi: Mandag d.7. august kl. 19.

Mødested: Søborggård, Søborg.

Vildtagere og agerhøns tilses, og gode råd er at få.

Tilmelding til Peter Due senest 2 dage før. (26 80 11 46 – email: pduens@gmail.com)