Mangfoldighed i agerlandet

Mangfoldighed i agerlandet

I disse år er der stor fokus på naturværdierne i det åbne land. Mange har engageret sig, jægere, naturfolk og landmænd. Vildtforvaltningsrådet har via Danmarks Jægerforbund iværksat et stort markvildtprojekt.

En af aktørerne er Klubberne for de Stående Jagthunde (FJD), Læs videre...