Karlebo Sogns Jagtforening

4. april 2017
Karlebo Sogns Jagtforening
Bestyrelsen for Karlebo Sogns Jagtforening har besluttet at skydebanen skal lukke den 2. september 2017, og indstiller til opløsning af jagtforeningen på 2 kommende ekstraordinære generalforsamlinger!

Her kan du læse det udsendte nyhedsbrev:

 

Status på baggrund af de seneste udviklinger

Ekstraordinær generalforsamling
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling på Karlebo Kro tirsdag den 18. april.
Der følger en egentlig indkaldelse snarest, dette skal blot ses som et varsel..
18.30 : Spisning, tilmelding på : karlebosognsjagtforening@hotmail.com
19.15 : Generalforsamling starter.
Det er kun nødvendigt med tilmelding såfremt du ønsker at spise med, vil du kun deltage i generalforsamling møder du bare op 19.15.
Bestyrelsens beslutninger

På baggrund af de trusler om stævning der er sendt fra Langstrup Mosens Venner samt den seneste politiske udvikling hvor byrådet besluttede at vi endnu engang skulle forhandle, har bestyrelsen i Karlebo Sogns Jagtforening på sidste bestyrelsesmøde besluttet følgende:

-At indkalde til ekstraordinær generalforsamling med følgende punkter:

-Ikke at stoppe skydning uden først at have spurgt generalforsamlingen.-At anbefale at KSJ indtræder i den nye forening “Fredensborg Skydecenter”.

-At anbefale at ophøre med drift af flugtskydebanen pr. 2/9 2017.

-At anbefale opløsning af Karlebo Sogns Jagtforening.

Baggrunde for beslutningerne

Baggrunde for beslutningerne!

Øjeblikkeligt stop for skydning:

På anbefaling af foreningens advokat mener vi ikke foreningen skal stoppe skydningen hurtigst muligt, som det ellers er forlangt af Langstrup Mosens Venner.

KSJ’s indtræden i ny forening:

Det er bestyrelsens opfattelse, at jo flere kræfter der forenes for at skabe et nyt skydecenter jo bedre. Vi er flere om opgaverne og kan dermed fordele disse. Samtidig giver foreningskonstruktionen mulighed for at andre jagtforeninger kan indtræde i foreningen på sigt og dermed gøre projektet til et fælles Nordsjællands projekt.

Lukning af flugtskydebanen pr. 2. september 2017

Arbejdet med at efterleve Fredensborg Kommunes indskærpelse om oprydning af lerduer m.m. har nu stået på i mere end to år. Der er brugt meget tid og mange penge på oprydningen, uden at dette dog lader til at have stillet Fredensborg Kommunes administration tilfreds. Vi må konstatere, at der er meget langt fra en oprydning, der er økonomisk og praktisk mulig, til den oprydning FK’s administration mener der skal udføres.

Får vi en ny miljøgodkendelse er der ikke udsigt til at kravene til oprydning vil blive slækket. Kravene vil blive meget svære og meget dyre at leve op til.

Sideløbende har vi arbejdet med at få politisk opbakning til at fortsætte driften, herunder at få en lejekontrakt på området i Langstrup Mose. På trods af vi indtil flere gange har reduceret i skydetider, samordnet dage og skabt lange tidsrum uden skydning, er der ikke en sikker og stabil opbakning fra politisk hold.

Det kompromisforslag der senest er fremlagt, som i øvrigt giver underskud i driften af banen, giver os, ifølge en del politikere, stadig for meget skydetid. På trods af den trussel om stævning der er modtaget, ønsker disse politikere at vi endnu engang skal gå til forhandlingsbordet og reducere yderligere i en i forvejen underskudsgivende aftale!!

Samtidig vil en del politikere ikke give os en lejeaftale for området, uden der er en slutdato på denne lejekontrakt… En slutdato der kun ligger to år fremme i tiden. Så om to år står vi igen uden sikkerhed for banens fortsatte drift.

Opsummeret:

– På trods af naboer der stævner, ønskes der fra politisk hold flere forhandlinger!.

– Disse forhandlinger vil stramme en i forvejen underskudsgivende aftale!.

– Vi kan kun få en lejeaftale på området såfremt den udløber om to år!.

– På trods af en stor indsats og udgift er vi ifølge kommunen stadig ikke i mål med oprydningen!

Opløsning af Karlebo Sogns Jagtforening!

Omdrejningspunktet i foreningen har i mange år været flugtskydebanen.

Det er samtidig en kendsgerning at der er meget få hænder til at løse alt for store opgaver i foreningen. Vores linjer er tynde og de få tilbageværende tropper er trætte!

Kampen for skydebanen betyder også at foreningsliv og udvikling af dette har været sat på stand-by de sidste to år.

Det er bestyrelsens opfattelse, at det vil tjene medlemmerne, jægerne og brugere af banen bedst, at lave en kontrolleret lukning af skydebanen, hvor vi har initiativet, frem for at kæmpe en kamp, hvor alt tegner til at vi må lukke alligevel.

Det er således bestyrelsens opfattelse at der ikke længere er basis for at fortsætte Karlebo Sogns Jagtforening.

De kræfter der er tilbage bør i stedet kanaliseres ind i allerede aktive foreninger.

Hvad nu?

Såfremt bestyrelsen på den kommende ekstraordinære generalforsamling opnår godkendelse til de ovenfor skitserede planer, skal der indkaldes til endnu en generalforsamling tidligst en måned efter denne.

Det bliver derfor 18. maj.

Vedtages opløsningen endnu engang er den en realitet og bestyrelsen kan gå i gang med en afvikling.

Bliver forslagene forkastet på den første ekstraordinære generalforsamling ønsker den nuværende bestyrelse at træde tilbage.

Bestyrelsen opfordrer foreningens medlemmer til at melde sig ind i Asminderød-Grønholt jagtforening i stedet. Dette kan gøres ved at rette henvendelse til Danmarks Jægerforbund.

Vi har igennem de seneste år haft et rigtigt godt samarbejde med AGJ, og det er bestyrelsens opfattelse at AGJ vil tage rigtigt godt imod os.

På det seneste har vi erfaret at AGJ i den forbindelse vil skifte navn til Fredensborg Jagtforening.

Aflysning af vores deltagelse i Oplevelsesdag 2017
På baggrund af ovenstående har vi også besluttet at aflyse Karlebo Sogns Jagtforenings deltagelse i Oplevelsesdag 2017.
På forespørgsel fra Asminderød-Grønholt jagtforening er vi ved at forsøge at finde folk til at hjælpe AGJ med at afvikle flugtskydning, noget der på grund af andre aktiviteter ikke er plads til hos AGJ.
Vi håber at dem der vil være med som hjælpere til Oplevelsesdagen 2017 vil melde sig under fanerne hos AGJ.
Venlig hilsen
Karlebo Sogns Jagtforening
www.karlebosognsjagtforening.dk