Fredensborg Skydecenter

4. marts 2017
Fredensborg Skydecenter

Asminderød Grønholt jagtforening, Tikøb Jagtforening og Karlebo Sogns jagtforening er gået sammen om at starte en ny forening “Fredensborg Skydecenter”.

Formålet med at oprette endnu en ny forening er at skabe en platform, hvorfra det nye Fredensborg Skydecenter kan opstå. Det er ingen hemmelighed at det er rigtig mange som ønsker at skydebanerne i Langstrup Mose skal lukke. Der er sat en proces i gang som har det formål, det er ikke hensigten at skydebanerne skal lukke, de skal blot flyttes ud af mosen til en på mange måder mere egnet placering.

For allerede nu at gøre det helt tydeligt for alle involverede parter at jagtforeningerne er positivt indstillede og vil arbejde frem mod det fælles mål nemlig at skabe et nyt skydecenter, som kan indeholde alle de eksisterende aktiviteter og som når det står klart kan overtage skydeaktiviteterne fra mosens skydebaner og dermed afslutte skydebanernes aktivitet i mosen efter på det tidspunkt mere end 50 år.

Fredensborg Skydecenter skal samle vores kræfter mod et fælles mål og i sidste ende overtage driften af de aktiviteter som de eksisterende skydebaner har i dag.

Det forventes at foreningen “Fredensborg Skydecenter” afholder stiftende generalforsamling i nær fremtid, processen er langt fremme og der er stor enighed iblandt de deltagende foreninger.