Tomme patronhylstre skal ikke længere låses inde

7. januar 2017
Tomme patronhylstre skal ikke længere låses inde

Den nye våbenbekendtgørelse, der trådte i kraft den 1. januar 2017, har gjort op med det gamle forbud, der krævede, at vi jægere skulle låse vores tomme patronhylstre inde, som var det skarpt ammunition.

Skrevet af: Nicholai Vigger Knudsen, Danmarks Jægerforbund, 06. januar 2017

I våbenbekendtgørelsen har man tidligere undladt at skelne imellem opbevaring af skarp ammunition og tomme hylstre, hvilket har betydet at opbevaring af ammunition til skydevåben skal ske i sikringsskabe, boksrum mv., som opfylder de almindelige betingelser i bekendtgørelsens § 24.

Desværre definerer våbenlovens § 1, at ammunition også omfatter patronhylstre, fænghætter, og projektiler.

Våbenlovens definition af ammunition er ikke ændret, men det er våbenbekendtgørelsen til gengæld, idet den har fået en tilføjelse til § 24, der nu siger at kravene til opbevaring af ammunition ”ikke finder anvendelse på tomme patronhylstre”.

Læs hele artiklen på Jægerforbundets side