Jægerrådets Årsmøde

4. januar 2017
Jægerrådets Årsmøde

Hør hvad vi laver-

– lad os høre din mening.

Jægerrådet Fredensborg indbyder til årsmøde

Mandag d. 23. Januar 2017 kl. 19:00 i

Jægerly, Bygaden 12, 2990 Nivå.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning for Jægerrådets virke.
  3. Valg af formand
  4. Orientering om bestyrelsens sammensætning
  5. Indstilling af indtil 2 kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse
  6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet d. 6. Maj i Fredericia.
  7. Indkomne forslag (skal være formanden joeloe@sagasvej.dk i hænde senest d. 9. Januar)
  8. Eventuelt

Formanden for Hillerød Jagtforening Lars Gottschalksen har lovet at fortælle, om hvordan deres forening arbejder på den anden side af vor fælles kommunegrænse.

Undervejs får vi et stykke smørebrød og noget at drikke. Derfor bedes du tilmelde dig til mødet på ovennævnte mail-adresse.

Vi glæder os til at se såvel kendte som nye ansigter og få inspiration til arbejdet i 2017.

Vel mødt.

Jægerrådet

Danmarks Jægerforbund Fredensborg