Efteruddannelse af jagthundeinstruktører

20. september 2016
Efteruddannelse af jagthundeinstruktører

I forbindelse med Danmarks Jægerforbunds nye efteruddannelse af jagthundeinstruktører afholdes der i kreds 6 og 7 efteruddannelseskursus:
Lørdag og søndag den 22. og 23. oktober 2016
Kursussted: Tolstrupvej 23, 4100 Ringsted (Beliggende bag ved den gamle Tolstrup Skole). Der er ikke mulighed for overnatning.
Pris: kr. 600,- inkl. undervisning, undervisningsmaterialer og forplejning.
Kurset er målrettet nuværende instruktører i jagtforeningerne, og har til formål at give ikke bare kendskab, men også forståelse for Danmarks Jægerforbunds instruktøruddannelse.
Kurset skal danne grundlag for, at ny-uddannede og efteruddannede instruktører i fællesskab kan tilrettelægge et teoretisk og praktisk uddannelsesforløb for hunde og hundeførere i foreningen.
Tilmelding sker via hjemmesiden, www.jaegerforbundet.dk/kurser, (se under ”jagthund”) og er der spørgsmål til kursets indhold, er I meget velkomne til at kontakte undertegnede, som vil være instruktør på kurset.

Venlig hilsen
Danmarks Jægerforbund

Henrik Vestergaard Hove-Nielsen
Jagthundekonsulent

Direkte tlf. + 81 88 05 29
E-mail hvh@jaegerne.dk