Tip en ven     Bookmark and Share    
 

Denne måneds aktivitetskalender

Seneste nyt fra foreningen

 
Hvalpemotivation.
Start mandag den 3. april 2017 
fra kl. 18,00 til ca.18.50.
Pris 250 kr. for 8 gange.
Sted : Langstrup Skydebane.
Tilmelding : Kurt Drasbek,
telefon 49170208
eller :  Drasbek@post10.tele.dk
Hvalpen skal helst være
mellem 3 og 6 mdr. gammel.
Det er socialt samvær og lidt leg.
Vi lærer hunden at gå pænt i line,
lidt sit og dæk samt indkald.
 
 
 
 
Lydighed og apportering.
Vi starter mandag den 3. april 2017.
Det er kl. 19.00 på
LANGSTRUP FLUGTSKYDNINGSBANE
Der er hold for begyndere, lidt øvede samt øvede. 
Prisen er 400 kr. for 8 mandage.
Tilmelding til Kurt Drasbek
telefon 49170208 eller
Drasbek@post10.tele.dk
 

 
 
Skydebanens Skæbne
Afgøres på
Byrådsmøde
Den 31. 10. 2016.
Kom til byrådsmødet
på Fredensborg Rådhus, som tilhører.
Iført orange jægerkasket.
Mødetid 1700 foran Rådhuset.
Der er bestilt kasketter fra Danmarks Jægerforbund.
 
Forbud mod tag på skydetårne er fortid

Minister vil tillade, at man lægger tag på skydetårne. Det øger sikkerheden, holdbarheden – og komforten i dårligt vejr.

21. september 2016

Til næste år vil jægere kunne stå og sidde mere sikkert – og i tørvejr, når de jager fra skydetårne.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har besluttet at ændre reglerne om skydetårne, så det fremover bliver lovligt at lægge tag på. Det vil forhindre, at tårnenes gulve bliver glatte, og at jægeren bliver våd, når det sner eller regner.

- Borgere har henvendt sig til mig angående forbuddet, fordi de mener, det er et overflødigt forbud. For hvorfor må man ikke lægge et tag på et skydetårn - det kan ikke genere nogen? Det kan ovenikøbet øge sikkerheden. Derfor har jeg bedt om at få reglen ændret, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

I 1983 blev det forbudt at overdække skydetårne, fordi de udviklede sig til mindre beboelser og blev dominerende i landskabet. Men uden tag bliver gulvet i tårnene glatte som følge af alge- og mosbelægning – og det går ud over sikkerheden, når jægeren skal skyde. Tag øger også holdbarheden af tårnene. Endelig vil det blive lidt mere behageligt for jægerne i regnvejr.

Forslaget vil blive sendt i høring, så en ny bekendtgørelse kan træde i kraft i foråret 2017.

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Malene Kristensen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. +45 22 13 08 34, malek@mfvm.dk

Kontorchef Mikkel Friberg, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, tlf. +45 72 54 23 09
 
 
Efteruddannelse af jagthundeinstruktører i kreds 6 og 7

I forbindelse med Danmarks Jægerforbunds nye efteruddannelse af jagthundeinstruktører afholdes der i kreds 6 og 7 efteruddannelseskursus:
Lørdag og søndag den 22. og 23. oktober 2016
Kursussted: Tolstrupvej 23, 4100 Ringsted (Beliggende bag ved den gamle Tolstrup Skole). Der er ikke mulighed for overnatning.
Pris: kr. 600,- inkl. undervisning, undervisningsmaterialer og forplejning.
Kurset er målrettet nuværende instruktører i jagtforeningerne, og har til formål at give ikke bare kendskab, men også forståelse for Danmarks Jægerforbunds instruktøruddannelse.
Kurset skal danne grundlag for, at ny-uddannede og efteruddannede instruktører i fællesskab kan tilrettelægge et teoretisk og praktisk uddannelsesforløb for hunde og hundeførere i foreningen.
Tilmelding sker via hjemmesiden, www.jaegerforbundet.dk/kurser, (se under ”jagthund”) og er der spørgsmål til kursets indhold, er I meget velkomne til at kontakte undertegnede, som vil være instruktør på kurset.

Venlig hilsen
Danmarks Jægerforbund


Henrik Vestergaard Hove-Nielsen
Jagthundekonsulent

Direkte tlf. + 81 88 05 29
E-mail hvh@jaegerne.dk
 
 
Jagt i Portugal.
Jagten foregår i et 8000ha stort område i Portugal på grænsen til Spanien.      Floden Tejo udspringer i området, der er kuperet med små olivenlunde og anden bevoksning.

Tilbuddet gælder for jagt for en gruppe på minimum 4 jægere i forlænget weekend fra 16/9 til 18/9 2016.

Pris per jæger: 385 EUR/ca. 2800 Kr.

Basispakken indeholder:
2 overnatninger og forplejning fra fredag aften til søndag aften.
Jagtføring 1:1 i 2 dage. Transport i området.

Nedlagt vildt: 10 takker 300 EUR, 12 takker 400 EUR, 14 takker 500 EUR, 16 takker 600 EUR.
Jagtlicens og forsikring: 110 EUR

Mulighed for vildsvinejagt fra tårn ved fuldmåne til gunstig pris hvis det har interesse.

Rejse med lavprisselskab til Lissabon. Fælles transport i lejet bil til jagtområdet.

Der er som option mulighed for at bruge en dag på agerhønsejagt med stående hund for en pris af 200 EUR.
 
Interesseret så kontakt:
Niels Engell Andersen
E-mail: nielsengell@hotmail.com Tel: 21970415

Årets Jagtforening 2016 Kreds 7

  
Asminderød-Grønholt Jagtforening blev ved Kredsmødet den 6. marts 2016 kåret som Årets Jagtforening ud af 88 foreninger i kreds 7 og deltager dermed i udtagelsen af Årets Jagtforening i Danmark i 2016.
 
STORT TILLYKKE!

 
DEBAT SKYDEBANE!
I stedet for at diskutere i medierne vælger Langstrup Flugtskydningsbane (LFS) at præsentere LFS, LFS's holdninger og LFS's oplevelse af et mangeårigt samarbejde med myndighederne.

 

Hvem er Langstrup Flugtskydningsbane?
 • LFS er lokaliseret på adressen Langstrup Mose 1, 3480 Fredensborg
 •  LFS er ejet af to jagt foreninger Asminderød-Grønholt Jagtforening og Tikøb Jagtforening
 • LFS ejer den jord som LFS opererer på
 • LFS har gennem jagtforeningerne ca. 1000 medlemmer, desforuden er LFS en skydebane under Danmarks Jægerforbund (DJF) og som følge deraf en facilitet for alle DJF's medlemmer, specielt medlemmer i Kreds 7.
 
Hvad er LFS?
 • LFS har i dag nogle meget fine faciliteter med klubhus med toilet og en topmoderne skydebane udstyret med den nyeste teknologi på området
 • LFS har bekostet (med tilskud fra Fredensborg Kommune) at få ført strøm til ejendommen
 • LFS har et nyt klubhus
 • LFS har ikke rindende vand
 • LFS har en topmoderne sportingbane
 • LFS har en topmoderne jægertrap-bane
 • LFS har en topmoderne jagtbane
 • LFS ejer en fantastisk bid af dansk natur, en kommentar vi ofte hører på banen er: "Det er en dejlig bane at komme på, det er en fornøjelse på en gang at være ude i naturen og samtidig skyde til lerduer, den jagtrealistiske baggrund giver stor glæde"

 

Hvem anvender LFS

 • LFS anvendes af jagt foreningernes medlemmer
 • LFS anvendes af Danmarks Jægerforbunds medlemmer
 • LFS anvendes af Naturstyrelsen til prøver
 • LFS anvendes af jagttegnsundervisere 

 

 Hvad anvendes LFS til?
 • LFS anvendes i stor udstrækning til at styrke skydefærdighederne for aktive jægere
 • LFS anvendes til uddannelse af nye jægere herunder LFS området anvendes til jagthundetræning (jagtforeningsaktivitet)
  • Sikkerhed ved våbenbehandling
  • Afstandsbedømmelse til vildt
  • Indlæring af skydeteknikker
  • Optræning af skydefærdigheder
 • LFS området anvendes til træning og oplæring i bueskydning (jagtforeningsaktivitet)
 • LFS området anvendes som en del af den kommunale oplevelsesdag i Langstrup Mose med aktiv deltagelse fra både LFS og jagtforeningerne

 

Økonomi
 • LFS skal ikke genere overskud til ejerne, alle indtægter går til drift af banen.
 • LFS må ikke drives med underskud
 • LFS skal afholde alle udgifter vedr. drift og ejerskab af skydebanen

 

Arbejdskraft
 • Alt arbejdskraft på LFS er frivillig ulønnet
 • Vedligehold af område og faciliteter foretages af frivillig arbejdskraft 
 
Miljø
 • LFS er de senere år blevet genstand for klager over støj. Støj som ifølge beregninger og efter Miljøministeriets vejledning giver mulighed for de nuværende åbningstider. Samtidig mener kommunalforvaltningen, at det er et problem at LFS er placeret tæt på og delvis i §3 område (natur der kræver særlig beskyttelse). 
 • Klager over støj og rester efter lerdueskydning i §3 område har fået myndighederne til at se på muligheden for at flytte skydebanerne i Langstrup Mose til en alternativ lokation. 
 • LFS ønsker naturligvis ikke at være til gene for sine omgivelser, og har stor fokus på muligheder for at reducere miljøpåvirkningen, både hvad angår rester efter skydningen og støj.

 

Vil LFS flytte til en alternativ lokation?
 • Ja, som udgangspunkt er LFS positivt indstillet til at flytte til en alternativ lokation
 • LFS kan godt se en løsning baseret på mageskifte, hvor LFS får en ny lokation mod at afgive den eksisterende lokation
 • LFS vil gerne flytte til en ny lokation med tilsvarende faciliteter som den nuværende, det være sig klubhus, parkering, strøm og andre tekniske installationer, således at LFS's topmoderne skydebane kan installeres og komme i drift uden nævneværdig ulempe for medlemmerne

 

Har LFS krav og ønsker til en ny lokation?
 • Naturligvis er der krav og ønsker til en ny lokation!
 • LFS ejer den jord LFS bor på, det giver en vis kontrol og sikkerhed for, hvad der kan og må foregå på området.
 • LFS behøver ikke at dele LFS's faciliteter med andre uden for LFS's kontrol
 • LFS kan suverænt bestemme over anvendelsen af LFS faciliteter og område
 • LFS har i dag "permanent opholdstilladelse"
 • LFS ønsker at kunne fortsætte med samme aktiviteter som i dag

 

Der tales om at relokere 2 skydebaner som ligger forholdsvis tæt på hinanden til en fælles lokation - "et andet sted" - indtil videre har "et andet sted" været i en trafikkorridor, hvor det ikke er lovligt at lave permanente faciliteter - dvs. at man evt. kan forvente en fremtidig lukning eller ny flytning.
De to skydebaner har tilsammen 10 standpladser med i alt 25 kastemaskiner, og det er begge skydebaners vurdering, at en reduktion af kapaciteten vil betyde mangel på kapacitet. Dette er baseret på viden om besøgstal, når bare en skydebane er åben. Det vil sige, at en ny lokation skal udformes således, at begge skydebaner kan fortsætte deres aktiviteter som i dag.
LFS ejer sin ejendom, og har siden 1968 drevet skydebane på den placering. LFS anerkender også at støjen fra skydebanen, selvom den er indenfor lovgivnings grænser, kan være generende.
Derfor har LFS flere gange ansøgt om tilladelse til at opføre støjdæmpende foranstaltninger, allerede i 2005 ansøgte LFS om tilladelse til at opføre en støjvold, hvilket blev afvist på et møde uden, at LFS har fået en formel afgørelse. Det har frataget LFS klagemulighed og måske påført LFS's naboer unødige støjgener.
Den seneste ansøgning om tilladelse til at foretage støjdæmpende foranstaltninger blev indsendt i april 2015. Forvaltningen har valgt at kæde disse foranstaltninger, som primært skal foretages på den allerede eksisterende skydebane, sammen med en landzone tilladelse, som forvaltningen mente var bortfaldet og derved udsætte en behandling af sagen til alle klager om den principielt uvedkommende landzone tilladelse er afsluttet.
LFS oplever at forvaltningens håndtering af LFS's ansøgning vil forhindre LFS i at forsøge at reducere støjudbredelsen fra skydebanen og dermed fortsat vil påføre LFS's naboer unødige støjgener.

Er det rimeligt at LFS ikke får afgørelse på ansøgning om at foretage støjdæmpende foranstaltninger, også selvom det senere bliver besluttet/aftalt at LSF skal relokere?
LFS er indstillet på at bruge midler på at reducere støjgenerne for LFS's naboer, også selvom det må have midlertidig karakter
Asminderød Grønholt Jagtforening